İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1994/61

Karar Sayısı: 1994/59

Karar Günü : 18.7.1994

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesinde; bir davaya bakmakta olan mahkemenin o dava nedeniyle uygulanacak yasa kuralını Anayasa’ya aykırı bulması durumunda, bu yoldaki gerekçeli kararının, dosya içeriğinde konuyla ilgili gördüğü belgelerin onanlı örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na gönderileceği öngörülmektedir.

İncelenen dosyada, kararın aslı ile kararda üye E.AKTEKİN’in imzasının bulunmadığı saptanmıştır.

Bu eksiklik nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

18.7.1994 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.