İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1993/14

Karar Sayısı : 1993/15

Karar Günü : 6.4.1993

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa ‘ nın 28 maddesi ; bir davaya bakmakta olan mahkemenin o dava nedeniyle uygulanacak yasa kuralını Anayasa ‘ ya aykırı bulması durumunda , bu yoldaki gerekçeli kararı , dosya içeriğinde konuyla ilgili gördüğü belgelerin örnekleri ile birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndereceğini öngörmektedir.

İncelenen dosyada , Danıştay 10. Dairesi’nin 9.2.1993 günlü, Esas 1992-4604 sayılı kararının sonunda Başkan Galip TANRIÖVER ile üye Aysel PEKİNER ‘in ad ve soyadlarının altında imza yerine, yalnız (x) işareti bulunduğu, imzaların gerekçeli karar metninde değil karşıoy gerekçelerini içeren ek sayfalarında olduğu saptanmıştır. Konuyla ilgili genel kuralların zorunlu kıldığı biçimde kararın sonunda imzaların bulunmaması yanında Danıştay kararları için bu tür uygulama ya da yönteme olur veren ayrık bir kural da yoktur. Bu durumuyla gerekçeli kararın, incelemeye geçmeyi engelleyen nitelikte, imzaları eksiktir.

Bu eksiklik nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, Güven DİNÇER, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, Mustafa ŞAHİN, Selçuk TÜZÜN ile Mustafa BUMİN’ in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

6.4.1993 gününde karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye Üye

Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.