işin geri çevrilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1989/21

Karar Sayısı : 1989/34

Karar Günü : 5.9.1989

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o dava nedeniyle uygulanacak yasanın bir hükmünü Anayasa’ya aykırı görerek itiraz yoluna başvurması durumunda, gerekçeli kararıyla birlikte dosya içeriğinde mahkemece konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi 2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi gereğidir.

Oysa, itiraz yoluna başvuran Mahkeme, konu ile ilgili belgelerin onanlı örnekleri yerine dosyanın aslını göndermiştir.

Bu eksiklik nedeniyle, 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi uyarınca işin geri çevrilmesine;

5.9.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi,

Başkan Başkanvekili Üye
Mahmut C. CUHRUK Yekta Güngör ÖZDEN Necdet DARICIOĞLU
Üye Üye Üye
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU Muammer TURAN Servet TÜZÜN
Üye Üye Üye
Mustafa ŞAHİN İhsan PEKEL Selçuk TÜZÜN
Üye Üye
Ahmet N. SEZER Erol CANSEL

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.