işin geri çevrilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1989-22

Karar Sayısı : 1989-35

Karar Günü : 5.9.1989

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o dava nedeniyle uygulanacak yasanın bir hükmünü Anayasa’ya aykırı görerek itiraz yoluna başvurması durumunda, gerekçeli kararıyla birlikte dosya içeriğinde mahkemece konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi gereğidir.

Oysa itiraz yoluna başvuran Mahkeme, konu ile ilgili belgelerin onanlı örnekleri yerine dosyanın aslını göndermiştir.

Bu eksiklik nedeniyle, 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi uyarınca işin geri çevrilmesine;

5.9.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Mahmut C. CUHRUK

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.