İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1997/38

Karar Sayısı : 1997/41

Karar Günü : 2.4.1997

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkemenin, uygulanacak bir yasa ya da kanun hükmünde kararname kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü savın ciddi olduğu kanısına varması durumunda, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan kararla birlikte dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onanlı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Mahkemenin 25.12.1996 günlü, E.1994/1130 sayılı başvurma kararı, 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesinde belirtilen “…gerekçeli karar…” niteliğinde görülmemiştir.

Belirtilen bu eksikliğin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

2.4.1997 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekta Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F. TUNCEL

Üye

Mustafa YAKUPOĞLU

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.