İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1993/30

Karar Sayısı : 1993/27

Karar Günü : 7.9.1993

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

Bir davaya bakmakta olan mahkeme o dava sebebiyle uygulayacağı kanunun hükümlerini Anayasa’ya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli başvuru kararında yasanın hangi hükmünü Anayasa’ya aykırı bulduğunu tereddüte yol açmayacak bir biçimde ve açık olarak belirtilmelidir.

Mahkemece 1918 sayılı Yasa’nın 3217 sayılı Yasa ile değişik 27/3. maddesinde bulunduğu ileri sürülen “ithalat ve ihracat rejimleri ile yasaklanmış bulunması” tümcesi adı geçen maddede yer almamaktadır.

Anayasa Mahkemesi başvurulan yasa maddesini açık biçimde saptamak durumunda olmadığı takdirde, işe açıklık kazandırılmak üzere, bu eksikliğin giderilmesi için işi geri çevirmelidir.

Sonuç: Belirtilen eksiklik nedeniyle İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

7.9.1993 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Yekte Güngör ÖZDEN

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Mustafa GÖNÜL

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Mustafa BUMİN

Üye

Sacit ADALI

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.