işin geri çevrilmesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1989-16

Karar Sayısı : 1989-30

Karar Günü : 5.9.1989

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İtiraz yoluyla mahkemelere gönderilen işlerde, bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o dava nedeniyle uygulanacak olan yasanın bir hükmünü Anayasa’ya aykırı görürse bu yoldaki gerekçeli kararı ve dosya içeriğinde mahkemece konuyla ilgili görülen belgelerin onanlı örnekleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığına göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi gereğidir.

Oysa, itiraz yoluna Mahkeme, Anayasa’ya aykırılık gerekçelerini Anayasa’nın hangi madde ya da maddelerine dayandırdığını açıklamadığı gibi konu ile ilgili belgelerin onanlı örnekleri yerine dosyanın aslını göndermiştir.

Bu eksiklikler nedeniyle, 2949 sayılı Yasa’nın 28. maddesi uyarınca işin geri çevrilmesine;

5.9.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Mahmut C. CUHRUK

Başkanvekili

Yekta Güngör ÖZDEN

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

Üye

Muammer TURAN

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Mustafa ŞAHİN

Üye

İhsan PEKEL

Üye

Selçuk TÜZÜN

Üye

Ahmet N. SEZER

Üye

Erol CANSEL

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.