İSİM TASHİHİ

YARGITAY 18. Hukuk Dairesi 2011/2391 E.N , 2011/4931 K.N.
Davacı dava dilekçesinde, kızının nüfus kaydında “İrem” olan adının “İrem Serra” olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmiştir. …5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesine ve Türk Medeni Kanunun 27. maddesine göre açılan bu tür davalar niteliği itibarıyle kamu düzenini yakından ilgilendiren davalardır. Nüfus Sicilleri Devletin özel önem atfettiği belge ve kayıtlardır. Bunların doğruluğu kamu düzeni ile ilgili olup, Hakim doğru sicil oluşturmak mecburiyetindedir…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.