İşe Başlama Bildirimi Hangi Vergi Dairesine Yapılır.

1-Gelir vergisi mükellefleri;

İşyerinin veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi.

-Gelirleri sadece zirai kazanç, ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından veya tamamından ibaret olan mükellefler, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi.

-Belli bir işyeri bulunmaksızın çalışan ticaret ve serbest meslek erbabı, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi.

-Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların tevkif edilen vergilerle ilgili işlemlerinde ödeme ve tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesi.

2-Kurumlar vergisi mükellefleri;

-Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi,

-Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye’deki işyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin; bunlar olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı bulunduğu, yer vergi dairesidir.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.