İŞÇİNİN FİİLEN ALDIĞI ÜCRETLE BORDRO ARASINDA FARKLILIK

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/9935 KARAR NO: 2013/30

…Kimi zaman çalışma yaşamında çeşitli sebeplerle, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçekte alınan ücretle örtüşmediği görülmektedir. Bu durumda kabule konu edilecek alacak kalemlerinin belirlenmesi bakımından gerçek ücretin tespiti önem kazanmaktadır…

Devamı…

Bir Cevap Yazın