İŞÇİLİK ALACAĞI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/9-713 E.N , 2011/51 K.N.
İŞÇİLİK ALACAĞI
Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;… Davacı 1.1.1996 tarihinde 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanununa tabi olarak çalışmaya başladığını, davalı yanında 1.6.97-11.11.2004 arası çalışıp iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.