İŞÇİLİK ALACAĞI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/9-713 E.N , 2011/51 K.N.
İŞÇİLİK ALACAĞI
Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;… Davacı 1.1.1996 tarihinde 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanununa tabi olarak çalışmaya başladığını, davalı yanında 1.6.97-11.11.2004 arası çalışıp iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın