İŞÇİLİK ALACAĞI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/9-747 E.N , 2011/59 K.N.
Taraflar arasındaki “İşçilik Alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;…Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi norm kuramı uyarınca bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Bordroda fazla çalışma bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi fazla çalışma yaptığını her türlü delille ispat edebilir…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın