İŞÇİ ALACAĞI, TAZMİNATIN TENKİSİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/9-305 E.N , 2010/336 K.N.
İŞÇİ ALACAĞI
TAZMİNATIN TENKİSİ
Taraflar arasındaki “İşçi Alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasında Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14. maddesinde ücret ile Ek madde 1. maddesinde sözü edilen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerle yapılan çalışma ücretlerinin gününde ödenmemesi halinde günlük yüzde beş fazlasıyla ödeneceği hükme bağlanmıştır. Anılan düzenlemelerde sözü edilen alacaklar için ödeme tarihi de belirlenmiş olmakla, yüzde beş fazla ödemeye hak kazanmak için işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi de gerekmez… DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.