İş Kazası, Sigorta Yardımlarının Tahsili, Maddi Hataların Düzeltilmesi, Karşı Tarafın Rızası… (6100 s. HMK 124/3. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/3265 E. 2011/12791 K.
…Dava dilekçesinin … Beyaz Eşya San AŞ aleyhine açıldıktan sonra, dilekçe ile davalı ünvanındaki maddi hata niteliğindeki yanlışlığın fark edilerek ” … Metal San Tic AŞ” olarak düzeltilmesi, davanın ıslahı niteliğinde kabul edilemez.Nitekim temyiz incelemesi sırasında yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124/3. Maddesinde de, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edileceği düzenlemesini öngörmektedir…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.