İş Kazası, Sigorta Yardımlarının Tahsili, Maddi Hataların Düzeltilmesi, Karşı Tarafın Rızası… (6100 s. HMK 124/3. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/3265 E. 2011/12791 K.
…Dava dilekçesinin … Beyaz Eşya San AŞ aleyhine açıldıktan sonra, dilekçe ile davalı ünvanındaki maddi hata niteliğindeki yanlışlığın fark edilerek ” … Metal San Tic AŞ” olarak düzeltilmesi, davanın ıslahı niteliğinde kabul edilemez.Nitekim temyiz incelemesi sırasında yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124/3. Maddesinde de, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin, karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edileceği düzenlemesini öngörmektedir…Devamı…

Bir Cevap Yazın