İş Kazası, Sigorta Yardımlarının Tahsili, Hüküm Fıkrasında Karışıklık… (6100 S. HMK 297. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi Esas 2010/3833 Karar 2011/12945
…Davaya konu somut olayda, sigortalı, davalı işverene ait işyerinde, araca ekmek yüklerken, ardında bulunan başka bir aracın geriye doğru gelerek sigortalıya çarpması sonucu yaralanmıştır. Mahkemece, hükme esas alınan, makine mühendisi iş güvenliği uzmanınca hazırlanan 26.12.2008 tarihli raporda, iş kazasında, işverenin %70 kusurlu bulunduğu, %30 oranında kaçınılmazlığın etken olduğu bildirilmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.