İŞ KAZASI NEDENİYLE TAKDİR EDİLEN 50.000TL MANEVİ TAZMİNAT…

YARGITAY 21. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/6269 KARAR NO: 2013/1455

…Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle 66.500,00 TL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde davalı vekilince duruşmalı temyiz edilmesi üzerine,…

Devamı…

Bir Cevap Yazın