İNTERNET İÇİN TELEFON ABONELİĞİNE GEREK OLMADIĞI…

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/20167 KARAR NO: 2012/24212

…Davalı abone, …Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na verdiği 05.11.2010 tarihli başvuru dilekçesiyle, TTnet aboneliğinin telefon bağlantısına bağlı olmaksızın devamına, telefon hattının iptaline karar verilmesini istemiş, ancak …Valiliği Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı talebi aşmak suretiyle, Tüketici şikayetinin kabulü denilmek suretiyle, telefon hattı üzerinden verilen ADSL hizmeti nedeniyle telefon hattı üzerinden sabit ücret alınmasının yasal olmadığı ve sabit ücret alınmaksızın tüketicinin ADSL hizmetinden davacı firmalar tarafından yararlandırılması gerektiğine, karar vermiştir. Oysa verilmesi gereken karar, talebin kabulüyle ADSL aboneliğini telefon hattı aboneliğine bağlı olmaksızın kullanabileceğinin tespiti ile telefona ilişkin aboneliğinin iptali olmalıydı…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.