INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/13)

Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28712

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/13)

 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2459 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan ve Tavukçuyolu Çetin Caddesi Yunus Emre Sokak No: 2 Inspecco Plaza Yukarı Dudullu – Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)’nin Ek IV’ünde yer alan;

1) Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde tek ya da çok bıçaklı dairesel testereler;

1.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,

1.2) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,

1.3) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

1.4) Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,

4) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları;

4.1) Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,

4.2)  İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,

5) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makine tipleri,

6) Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,

7) Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,

9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler,

için Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve dördüncü fıkrasının (a) bendi ile AT Tip İncelemesi başlıklı Ek IX’u kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

(2) (Ek:RG-18/6/2014-29034) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)’nde yer alan;

1) Üretim İçi Kontrol (Modül A1),

2) AT Tip İncelemesi (Modül B),

3) AT Tasarım İncelemesi (Modül B1),

4) AT Tipe Uygunluk Muayenesi (Modül C1),

5) AT Ürün Doğrulaması (Modül F),

6) AT Birim Doğrulaması (Modül G),

7) Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı (Ek I – 3.1.2),

8) Sabit Bağlantı Yapan Personelin Değerlendirilmesi ve Onayı (Ek I – 3.1.2),

kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 1/A – (Ek:RG-23/1/2014-28891)

(1) INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin, 2006/42/AT sayılı Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, 13/12/2013 tarihinden itibaren akreditasyon süresinin bitmesi nedeniyle, 13/12/2013 ile 16/12/2013 tarihleri arasında adı geçen Yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü askıya alınmıştır. Yenilenen akreditasyon dolayısıyla 17/12/2013 tarihi itibarıyla onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/7/2013 28712
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 23/1/2014 28891
2.  18/6/2014 29034
3.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.