İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, TAMAM OLMUŞ SATIŞLARIN İFASI, TAPU İPTALİ VE TESCİL

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/2052 E.N , 2011/2753 K.N.
Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi ile tapu iptâli ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece davanın İİK’nın 198 ve 199. maddeleri gereğince reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mevzuu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi başlıklı, İİK’nın 198. maddesinde konusu para olmayan alacağın ona eşit bir kıymette para alacağına çevrileceği, iflas idaresinin taahhüdün aynen ifasını üzerine alabileceği, bu takdirde alacaklının talep etmesi halinde iflas idaresinin teminat göstereceği belirtilmiş olup…DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.