İMZALATMA KAPSAMINDA MÜKELLEFLER (GÜNCELLEME: 14/01/2013)

İMZALATMA KAPSAMINDA  MÜKELLEFLER
(GÜNCELLEME: 14/01/2013)

İMZALATMA KAPSAMINDA  MÜKELLEFLER

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AKTİF TOPLAM 3.551.000.YTL 3.807.000. YTL 4.264.000. TL 4.358.000. TL 4.694.000. TL 5.176.000. TL 5.580.000. TL 5.799.000.TL
NET SATIŞLAR TOPLAMI 7.102.000. YTL 7.613.000. YTL 8.527.000. TL 8.715.000. TL 9.386.000. TL 10.349.000. TL 11.156.000.TL 11.594.000.TL

 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğe Göre yukarıda yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen  limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.

İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDAKİ MÜKELLEFLER

  

1 II. SINIF TACİRLERDEN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
a Alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl satış tutarları 119.000.YTL 128.000. YTL 143.000. TL. 146.000.TL 157.000.TL 173.000.TL 186.000.TL 193.000. TL
b Yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl gayri safi iş hasılatı tutarı 59.000.YTL 63.000. YTL 71.000.TL. 73.000.TL 79.000.TL 87.000.TL 94.000.TL 98.000.YTL
2 Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı 119.000.YTL 128.000. YTL 143.000.TL 146.000.TL 157.000.TL 173.000.TL 186.000.TL 193.000. YTL
3 Serbest meslek faaliyeti ile uğraşanların bir önceki yıl hasılatı 83.000.YTL 89.000. YTL 100.000.TL 102.000.TL 110.000.TL 121.000.TL 130.000.TL 135.000. YTL.

 Anılan Tebliğe göre yukarıda yıllar itibariyle  yeniden değerleme oranları çerçevesinde belirlenen limitleri aşmayan mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 Kurumlar Vergisi  İstisnasına ilişkin işlemlerle ilgili aşağıda yıllar itibariyle belirlenen hadlerin aşılması halinde söz konusu işlemlerin  yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi zorunludur.

İŞLEMLER 2008 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ 2009 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ 2010 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ 2011 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ 2012 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ 2013 (*) 37 SIRA NO.LU TEBLİĞ
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI    139.000.TL    156.000.TL    159.000.TL    171.000.TL    189.000.TL    204.000.TL

Bir Cevap Yazın