İLK İNCELEME KARARI

Resmi Gazete Tarih-Sayısı : Geri çevirme

Esas Sayısı : 2007/19

Karar Sayısı : 2007/20

Karar Günü : 27.2.2007

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Başvuru kararında, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen itiraz konusu kurallarından hangilerinin bakılmakta olan davada uygulanacağının davayı açanın menfaat ilişkisi de değerlendirilerek somut olarak gösterilmediği ve bunlara ilişkin Anayasa’ya aykırılık gerekçesinin de belirtilmediği saptanmıştır.

Davada uygulanacak kuralın belirlenmesi ve gerekçe eksikliğinin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, 27.2.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Tülay TUĞCU

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Mustafa YILDIRIM

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Şevket APALAK

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.