İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

 

Esas Sayısı   : 2007/108

Karar Sayısı  : 2007/100

Karar Günü  : 18.12.2007

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

 

İLK İNCELEME KARARI

 

 

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, buna ilişkin görüşlerinin yer aldığı gerekçeli kararının aslı ile tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ve dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede, taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savı ciddi bulunarak başvuruda bulunulduğu halde, bu iddiayı ve bu iddiaya karşı diğer tarafın görüşünü içeren belgeler ile uygulanacak yasa kuralının tespiti için icra dosyasının gönderilmediği saptanmıştır.

Söz konusu eksikliğin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE, 18.12.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Sacit ADALI

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

 

 

 

Üye

A. Necmi ÖZLER

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

 

 

 

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.