İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2001/422

Karar Sayısı : 2001/350

Karar Günü : 13.11.2001

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

Bir davaya bakmakta olan Mahkeme’nin, uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararname kurallarını Anayasa’ya aykırı görmesi veya taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasa’ya aykırılık savının ciddi olduğu kanısına varması durumunda, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan gerekçeli kararı ekinde, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

Yapılan incelemede, başvuru kararına ilgili belgelerin onaylı örnekleri yerine onaysız ve kısmen de okunaksız fotokopilerinin eklendiği saptanmıştır.

Eksikliğin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

13.11.2001 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİNBaşkanvekili

Haşim KILIÇÜye

Yalçın ACARGÜNÜye

Sacit ADALIÜye

Ali HÜNERÜye

Fulya KANTARCIOĞLUÜye

Rüştü SÖNMEZÜye

Ertuğrul ERSOYÜye

Tülay TUĞCUÜye

Ahmet AKYALÇINÜye

Enis TUNGA

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.