İLK İNCELEME KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 1998/27

Karar Sayısı : 1998/26

Karar Günü : 9.6.1998

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

İLK İNCELEME KARARI

 Bir davaya bakmakta olan Mahkemenin, uygulanacak bir yasa ya da kanun hükmünde kararname kurallarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin taraflardan birinin ileri sürdüğü savın ciddi olduğu kanısına varması durumunda, kendisini bu kanıya ulaştıran görüşünü açıklayan karar ekinde, tarafların bu konudaki sav ve savunmaları ile dosya içeriğinden bu konu ile ilgili gördüğü belgelerin onaylı örneklerini Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na göndermesi, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 28. maddesi gereğidir.

İncelenen dosyada, müşteki ile sanıkların Anayasa’ya aykırılık konusundaki sav ve savunmalarının alınmadığı saptanmıştır.

Belirtilen bu eksikliklerin giderilmesi için İŞİN GERİ ÇEVRİLMESİNE,

9.6.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Ahmet Necdet SEZER

Başkanvekili

Güven DİNÇER

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Haşim KILIÇ

Üye

Sacit ADALI

Üye

Ali HÜNER

Üye

Lütfi F.TUNCEL

Üye

Mustafa YAKUPOĞLU

Üye

Nurettin TURAN

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Mahir Can ILICAK


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.