İhale ve Ceza Bedeli Tahsili…

YARGITAY
15. Hukuk Dairesi 2009/1575 E.N , 2010/1290 K.N.

İlgili Kavramlar

CEZA BEDELİ TAHSİLİ
İHALE BEDELİ TAHSİLİ

İçtihat Metni

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, 5.900,00 TL ihale bedeli ve 670,00 TL ceza koşulu alacaklarının tahsili istemleriyle açılmış; mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 4.882,18 TL alacağın 19.07.2002 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş ve verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. devamı…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.