İHALE USULLERİ, MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARI

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/5088 E.N , 2011/2837 K.N.
Dava, Polatlı E….. A…… Lisesi İnşaatı işine ait 19.01.2001 tarihli sözleşme ile aynı okulun ikmal inşaatı işine ait 17.12.2003 tarihli sözleşmeden kaynaklanmıştır. Davada, her iki işten dolayı davalı şirkete 2002 yılı fiyatlarıyla toplam 287.364,00 TL fazla ödeme yapıldığı iddia edilerek bu miktar alacağın davalı şirketten ve sorumluluğu bulunan idare elemanlarından müştereken ve müteselsilen tahsili istenmiştir…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.