İflas davası vekâleten açıldığına göre vekâletnamenin

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı: 1983/10

Karar Sayısı: 1983/11

Karar Günü: 21.6.1983

R.G. Tarih-Sayı :R.G.’de yayımlanmamıştır. (İade)

a)İflas davası vekâleten açıldığına göre vekâletnamenin,

  1. b) Dava dilekçesinde borçlunun İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nun 142459/89953 sayısında kayıtlı tüccar olduğu belirtildiğine göre, adıgeçenin tüccar olduğunu belli eden belğenin,
  2. c) Mahkemenin 21.3.1983 günlü oturumuna ilişkin duruşma tutanağını,

Onanmış örneklerinin yollanmaması, 22.4.1962 günlü 44 sayılı Yasanın 27. Maddesi uyarınca eksiklik sayıldığından başvurunun geri çevrilmesine,

21.6.1983 gününde Mithat Özok, Orhan Onar, Muammer Turan, Mahmut C. Cuhruk’un evrakta eksiklik olmadığı yolundaki karşıoylarıyla ve oyçokluğuyla karar verildi.

 

Başkan

Ahmet H. BOYACIOĞLU

Başkanvekili

H. Semih ÖZMERT

Üye

Adil ESMER

Üye

Nahit SAÇLIOĞLU

Üye

Hüseyin KARAMÜSTANTİKOĞLU

Üye

Osman Mikdat KILIÇ

Üye

Mithat ÖZOK

Üye

Kenan TERZİOĞLU

Üye

Orhan ONAR

Üye

Selahattin METİN

Üye

Muammer TURAN

Üye

Mahmut C. CUHRUK

Üye

Necdet DARICIOĞLU

Üye

Servet TÜZÜN

Üye

Yekta Güngör ÖZDEN

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.