İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET…

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
T. 24.3.2010 E. 2010/12-158

• İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( İlamda Harç Yükümlüsü Olan Alacaklının Bakiye Nispi Karar ve İlam Harcını Ödemeksizin Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretini İcra Takibine Konu Yaparak Devamı İşleminin Yapılmış Olmasının Kanuna Aykırılığı – Şikayetçi/Borçlunun İsteminin Kabulü Gerektiği )
• VEKALET ÜCRETİ ( Şikayet – İlamda Harç Yükümlüsü Olan Alacaklının Bakiye Nispi Karar ve İlam Harcını Ödemeksizin Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretini İcra Takibine Konu Yaparak Devamı İşlemin Yapılmış Olmasının Kanuna Aykırılığı – Şikayetçi/Borçlunun İsteminin Kabulü Gerektiği )
• ŞİKAYET ( İlamda Harç Yükümlüsü Olan Alacaklının Bakiye Nispi Karar ve İlam Harcını Ödemeksizin Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretini İcra Takibine Konu Yaparak Devamı İşlemin Yapılmış Olmasının Kanuna Aykırılığı – Şikayetçi/Borçlunun İsteminin Kabulü Gerektiği ) devamı…

Bir Cevap Yazın