İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ, ŞİKAYET…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/12-684 E.N , 2011/50 K.N.
…Her iki takibin dayanağı aynı ilam olmakla beraber, takibe konulan kısımlar ayrı olduğundan ve ayrı takip şeklini gerektirdiğinden ortada tahliyeye ilişkin mükerrer takipten söz edilemez. O halde mahkemece şikâyetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde Ankara 10.İcra Müdürlüğünün 2009/6061 Esas sayılı dosyasına konu takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir…gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.