İCRA MEMURU İLAMIN KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİNİ, KENDİLİĞİNDEN GÖZETEMEZ.

İ.İ.K–MADDE 35 :Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2010/8093
KARAR NO:2010/ 20586
KARAR TARİHİ: 21.09.2010

>İcra Müdürü, İlamın kesinleşip kesinleşmediğini kendiliğinden gözetemez. İcra emrini borçluya göndermek zorundadır.

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İlamlı icra takibinde takip talebini alan icra müdürü alacaklının verdiği belgenin ilam veya ilam niteliğinde bir belge olup olmadığını kendiliğinden incelemekle yükümlü olup verilen belge ilam veya ilam niteliğinde ise ilama uygun şekilde icra emri düzenlenip borçluya göndermek zorundadır HUMK. nun 443/4. maddesi gereğince taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara dair ilamlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Borçlu ilamın kesinleşmeden takibe konulamayacak nitelikte olduğu konusunda ise icra emrini tebliği üzerine bu hususu şikayet yolu ile icra mahkemesi önüne getirerek takibi iptal ettirebilir.

Somut olayda alacaklı vekili icra müdürünün takibe konu ilamın kesinleşmeden infaza konamayacağı gerekçesi ile icra emri göndermemesine ilişkin 12.1.2010 tarihli işlemini şikayete konu yapmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle icra müdürü icra emri göndermekle yükümlü olduğu halde alacaklının icra emri gönderme talebinin reddi işlemi isabetsiz olup kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.09.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Sal Mar 17, 2015 9:37 am — Cevaplar 0 — Ziyaret 2


kararara.com Sitesine Git

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.