İCRA, MAL BEYANI, HAPSEN TAZYİK (İİK.76), DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERİLECEĞİ

Bilindiği üzere İİK’nun 337. maddesinin birinci fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu durumda mal beyanında bulunmamaktan dolayı borçlulara 10 günlük disiplin hapsi cezası verilememektedir. Bunun yanında İİK’nun “Hapisle Tazyik” başlıklı 76. maddesi; DEVAMI…

Bir Cevap Yazın