İCRA İNKAR TAZMİNATI, İTİRAZIN İPTALİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/19-207 E.N , 2011/381 K.N.
(…. Davacı vekili, müvekkilinin P….. O….. bayii olup, davalının R…. Şubesinin davalının reklamının giydirilmiş olduğu aracı ile müvekkilinin benzin istasyonundan aldığı yakıt bedellerini ödememesi nedeniyle başlattıkları takibin davalının itirazı üzerine durduğunu bildirerek itirazın iptali ile takibin devamına, % 40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir…devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.