İCRA İNKAR TAZMİNATI, İHTAR

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 2010/5564 E.N , 2010/12816 K.N.
İCRA İNKAR TAZMİNATI
İHTAR
Uyuşmazlık, kira alacağının tahsiline yönelik olarak başlatılan icra takibine itirazın iptali ve icra inkar tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile itirazın 20.355,00 TL üzerinden devamına, takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına,davalı temerrüde düşürülmediğinden işlemiş faiz isteminin ve alacağın yargılamaya muhtaç olması nedeniyle icra inkar tazminatı isteminin reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.