Hükümdeki Yazı ve Hesap Hataları… (6100 S. HMK 304. maddesi.)

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/5494 KARAR NO: 2011/14232
…HUMK.’nun 459. maddesine göre; “İki tarafın isim ve sıfat ve neticei iddialarına müteallik hataları ve esas hükümdeki hesap hataları kendilerinin istîmaından sonra mahkeme tarafından tashih olunur. Tashih olunan cihet hüküm üzerine yazılır.” Yine 6100 sayılı HMK’nun 304. maddesinde de; “(1) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir. Hüküm tebliğ edilmişse hâkim, tarafları dinlemeden hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde inceleme yapılarak karar verilebilir…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.