HRANT DİNK – TÜRKİYE DAVASI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 ve 7124/09) no’lu davanın nedeni, Hrant Dink adıyla tanınan Fırt Dink (müteveffa), Rahil Dink, Delal Dink, Arat Dink, Sera Dink ve Hasrof Dink’in (başvuranlar) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi – AİHS) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. 2668/07 numaralı başvuru başvuran Fırat Dink tarafından 11 Ocak 2007 tarihinde, diğer başvurular ise, Fırat Dink’in ölümünün ardından Rahil, Delal, Arat ve Sera Dink tarafından sırasıyla 18 Aralık 2007, 21 Mayıs, 27 Kasım ve 22 Aralık 2008 tarihlerinde yapılmıştır. Ayrıca 7072/09 numaralı başvuruda, Hasrof Dink’te başvurandır. devamı…

Bir Cevap Yazın