Hizmet Tespiti, Dava Dilekçesinde Taraf İsminin Yanlış Yazılması… (6100 s. HMK 124/4. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2011/12755 E. 2011/13319 K.
…Davacı davalıya ait işyerinde 1/8/1998-8/8/2008 tarihleri arasında sürekli çalıştığının tespitini istemiş olup, mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, 1/8/1998-6/7/2002 tarihleri arası sigortalı hizmetlerin tespiti açısından eksik araştırma ve incelemeye dayanması nedeniyle bozulmuştur. … 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124/4. maddesine göre  dava dilekçesinde  tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, karşı tarafın rızası aranmaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebileceğinden, dava  dışı Z…’e yöntemince husumetin yöneltilmesi sağlanmalı, her iki işveren arasında işyeri devrine ilişkin yazılı bir anlaşma varsa taraflardan ve verilmiş ise Kurumdan celbedilmeli, devir tarihi kesin olarak saptanmalıdır…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.