Hizmet Süresinin Tespiti, Taraf Ehliyeti ve Dava Ehliyeti… (6100 s. HMK 50, 51. maddeleri)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/3196 E.  2011/13049 K.
…6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 52. maddesi ise, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanların davada kanuni temsilcileri, tüzel kişilerin ise, yetkili organları tarafından temsil edileceğini öngörmüştür. Somut olayda, davacı, Kartal Kamyon Kamyonet Minibüs Otobüs ve Otomobil Şoförleri Esnaf Odasına husumet yönelterek davaya konu dönemde oda tarafından işe alındığını ve Gülsuyu-Maltepe dolmuş hattında intizam görevlisi (değnekçi) olarak ve odaya bağlı şekilde çalıştığını öne sürerek anılan dönemde sigortalı hizmetlerin tespitini talep etmiş, mahkeme de, istek gibi davanın kabulüne karar vermiştir…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.