Hizmet Süresinin Tespiti, Mecburi Dava Arkadaşlığı… (6100 S. HMK 59. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/3109 E. 2011/13005 K.
…6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 59. maddesi anlamında davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı yoktur. Aynı Yasanın 166/4. maddesi anlamında bir bağlantıdan söz etmek mümkün değildir. Davalar arasında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 57.  veya 166/4. maddesi anlamında bağlantı bulunmadığı halde, mahkemenin dava dosyalarını birleştirme kararı verip, yargılamayı iyi bir şekilde yürüterek sonuçlandırması imkânı yoktur…Devamı…

Bir Cevap Yazın