Hizmet Süresinin Tespiti, Mecburi Dava Arkadaşlığı… (6100 S. HMK 59. md)

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi 2010/3109 E. 2011/13005 K.
…6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 59. maddesi anlamında davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı yoktur. Aynı Yasanın 166/4. maddesi anlamında bir bağlantıdan söz etmek mümkün değildir. Davalar arasında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 57.  veya 166/4. maddesi anlamında bağlantı bulunmadığı halde, mahkemenin dava dosyalarını birleştirme kararı verip, yargılamayı iyi bir şekilde yürüterek sonuçlandırması imkânı yoktur…Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.