HİZMET KUSURU, MADDİ TAZMİNAT

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/7-332 E.N , 2010/344 K.N.
HİZMET KUSURU
MADDİ TAZMİNAT
Taraflar arasındaki “Maddi Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (…1-Dava haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat alacağının tahsili istemine ilişkindir. Davacı tarafın temyizi hükmedilen zarar miktarına ve faizin niteliğine ilişkin hükme yöneliktir. İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, dosya içeriğinde toplanıp değerlendirilen delillere, hüküm yerinde gösterilen gerekçelere, İSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 51. maddesi hükmündeki su ve kanalizasyon tesislerine bilerek veya bilmeyerek çeşitli sebeplerle zarar verilmesi halinde zararın giderilmesi için yapılan harcamaların %50 fazlası ile tahsil edileceğine ilişkin hükmün somut olayda uygulanmasına imkan bulunmamasına…  DEVAMI…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.