HIRSIZLIK, YAĞMA

YARGITAY 6. Ceza Dairesi E:2008/15952 K:2011/3240
Yakınanın …. Sulh Ceza Mahkemesinde talimat yoluyla yaptığı 8.2.2002 günlü anlatımında, arkadan çok kuvvetli biçimde vurularak yere düşürülmesinden sonra elinde tuttuğu çantanın çekilmek suretiyle alındığını iddia etmesi karşısında, sübutu halinde eylemin yağma suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin kanıtları takdir ve tartışmanın üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması…DEVAMI…

Bir Cevap Yazın