HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO:2001/2

Tarih 11/12/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.63/6337-45/066577
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.GEL.0.63/6337-45/066577
KONU:

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO:2001/2
……….. VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

İLGİ: a) 22/05/1997 gün ve B.07.0.GEL.0.63/6337-45/21278 sayılı ve 1997/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelge
b) 30/05/1997 gün ve B.07.0.GEL.0.63/6337-45/22611 sayılı ve 1997/2 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelge
c) 21/08/1997 gün ve B.07.0.GEL.0.63/6337-45/35611 sayılı ve 1997/3 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelge

İlgide kayıtlı İç Genelgelerimiz ile ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerin, konsoloslukların, uluslararası kuruluş temsilciliklerinin ve bunların mensuplarına ait araçların periyodik olarak teknik kontrollerinin yapılması sırasında karşılıklılık ilkesi çerçevesinde teknik muayene harcı alınacak ve alınmayacak olan ülkelerin listeleri gönderilmişti.Bu defa, Dışişleri Bakanlığından alınan 07/11/2001 gün ve 000.000/2001/PDGY/262262 sayılı yazıda, Venezuela’daki Büyükelçiliğimiz ve mensuplarının araçlarından harç alınmaya başlandığı ve herhangi bir muafiyetten faydalandırılmadığı belirtilerek adı geçen ülkenin harçtan muaf tutulan ülkeler listesinden çıkarılarak harçtan muaf tutulmayacak ülkelerin bulunduğu listeye eklenmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Buna göre,

1) Venezuela’nın söz konusu harçtan muaf tutulacak ülkeler listesinden çıkarılarak muaf tutulmayacak ülkeler listesine eklenmesini,

2) Bu ülke mensuplarına ait araçların teknik kontrollerinin yapılması sırasında ilgi (a)’da kayıtlı İç Genelgemizde belirtilen esaslara göre işlem yapılmasını,

rica ederim.

Bakan a.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.