HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2008/1

Tarih 06/02/2008
Sayı B.07.1.GİB.0.02.63/6340-348
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.63/6340-348

Konu  : İcra tahsil harcı

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ

SIRA NO: 2008/1

…………………… VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bankalarca Başkanlığımıza yapılan başvurularda, kredilerin geri dönüşü ile ilgili olarak icrada yapılan işlemler sırasında kendilerinden tahsil edilen harçların iadesi talep edilmektedir.

Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil), bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hükme bağlanmış olup, bu hükmün sorunsuz uygulanması amacıyla Başkanlığımızca yayımlanan, 01/11/2005 tarihli ve Harç/2005-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.

Buna göre, kanunda sayılan kuruluşlar tarafından kullandırılan kredilerin temin edilmesi, krediler için teminat verilmesi ve kredilerin geri ödenmesi ile ilgili olarak noterde, yargıda, icrada ve tapuda yapılacak işlemler her türlü harçtan istisna bulunmaktadır.

Bankalarca kullandırılan kredilerin geri dönüşüne ilişkin icrada yapılan işlemler sırasında tahsil olunan başvuru harcı, ilamsız takiplerde peşin harç ve icra tahsil harçlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, kredinin geri dönüşüne ilişkin olmak kaydıyla, icra dairelerince tahsil edilen başvuru harcı, ilamsız takiplerde peşin harç ve icra tahsil harcının, söz konusu harcı ödeyen kişinin başvurusu halinde, kredinin borçlusu veya alacaklısı ayrımı yapılmaksızın iade edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.