HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2005/1

Tarih 10/01/2005
Sayı B.07.0.GEL.0.63/6330-81-001313
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.GEL.0.63/6330-81-001313                                                        10.01.2005

 

KONU: Bazı işlem ve belgelere ait

harçların ödendiği halde

takip eden yılda sonuçlanması

hk.

 

 

HARÇLAR KANUNU İÇ GENELGESİ

SIRA NO: 2005/1

……………. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı işlem ve belgelere ait harçlar ödendiği halde başvuruların 2005 yılında sonuçlandırılabildiği ifade edilerek bu tür işlemlerde 2005 yılı için belirlenen harç tutarlarının uygulanmasının gerekip gerekmediği sorulmaktadır.

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harca tabi işlem ve belgelere ilişkin gerekli başvurunun yapılmış ve harcın da ödenmiş olması kaydıyla iş yoğunluğu veya başvurunun gerektirdiği diğer nedenlerle işlemin takip eden yılda sonuçlanması durumunda, yeni yılda uygulanacak harçların söz konusu işlem ve belgelere uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Bakan a.

                                                                                                      Veysel Karani AKSUNGUR

                                                                                                        Gelirler Genel Müdürlüğü

                                                                                                                Genel Müdür Yrd.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.