HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT

YARGITAY 7. Hukuk Dairesi 2010/1229 E.N , 2010/3312 K.N.
HAKSIZ FİİL
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT
Dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Ne var ki, mahkemece hasarı davalı A… İnş.Hafriyat Yedek Parça Petrol Gıda Turizm San.Ltd. Şirketi hakkındaki davanın reddine karar verilmiş ise de, varılan sonuç davanın niteliğine, tarafların sıfatına, yasal düzenlemelere ve dosya içerisinde toplanan delillere uygun düşmemiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.