HAKSIZ EYLEMLERDE KUSURUN İSPATI, İTİRAZIN İPTALİ

YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2010/13-232 E.N , 2010/316 K.N.
HAKSIZ EYLEMLERDE KUSURUN İSPATI
İTİRAZIN İPTALİ
MUACCELİYET
SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR
Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;
(…Davacı, su abonesi olan davalının kaçak su kullanımından kaynaklanan borcunu ödememesi sebebi ile icra takibi başlattıklarını, davalının haksız olarak takibe, itiraz ettiğini iddia ederek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir. DEVAMI…


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.