Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshi, Yeni HMK’da Hükmün Zorunlu Unsurları ( 6100 s. HMK 297. Md)

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2009/20810 E. 2011/35525 K.
…Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, iş sözleşmesinin uygun çalışma ortamının sağlanmaması ve hak edilen ücretlerin ödenmemesi sebebiyle haklı nedenle işçi tarafından feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir. B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı … Genel Müdürlüğü vekili, davacının diğer davalı taşeron işçisi olduğunu  bu nedenle davalı kuruma husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir…Devamı…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.