Hakkı Olmayan Yere Tecavüz…

YARGITAY 8. Ceza Dairesi E:2009/13727 K:2011/9450 T:14.09.2011

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
Uygulanan Yasa Maddesi
Hak Yoksunluğu

Özet
Farklı köylerde bulunan iki ayrı mer ‘a parseline tecavüzde bulunan sanığın eylemlerinin iki ayrı suç oluşturduğu; 5237 sayılı TCK’nın 154/2. madde ve fıkrası uyarınca iki kez cezalandırılması gerektiği gözetilmelidir. Uygulanan Yasa maddeleri hükümde gösterilmelidir. Hükmolunan kısa süreli hapis cezası ertelendiğinde, hak yoksunluğuna karar verilemez. Devamı…

Bir Cevap Yazın