GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, KARGO YETKİLİSİNİN KARGOYU TESLİM EDİLMİŞ GİBİ GÖSTERMES

T.C.
YARGITAY
15.CEZA DAİRESİ
ESAS NO : 2012/14766
KARAR NO : 2014/5962
KARAR TARİHİ : 31/03/2014

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehin etmesi, tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkâr etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Katılan S.S’nun Ankara Sincan ilçesinden Menderes İlçesi Özdere mahallesindeki bir otelde çalışmakta olan akrabası şikayetçi F.M’a teslim edilmek üzere kargoya vermiş olduğu, bir adet nüfus cüzdanı ve bir adet Nokia 1110 İ marka cep telefonunu şikayetçiye teslim etmediği halde kargo yetkilisi sanık tarafından sistem üzerinden alıcıya teslim edilmiş gibi gösterildiği olayda, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 31/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen teoman — Sal Mar 24, 2015 2:03 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 146


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.