GÜNLÜK BANKACILIK SEKTÖR RAPORU

GÜNLÜK BANKACILIK SEKTÖR RAPORU (1)(2)
16.01.2015
Milyon TL Milyon TL Milyon USD Değişim
Son Üç Gün Son Ay Son Çeyrek Yıl Sonları 16.01.2014 den itibaren 16.01.2015 Bir Önceki Aya Göre Bir Önceki Güne Göre
16.01.15 15.01.15 14.01.15 31.12.14 30.09.14 31.12.13 31.12.12 En Düşük Değer En Yüksek Değer Kur
(5)
AKTİFLER
Nakit Değerler ve TCMB 55.899 54.822 52.761 59.969 50.145 49.758 44.440 42.163 60.807 24.300 -6,8% 2,0%
Bankalara Plasmanlar 48.789 47.912 48.330 52.722 50.629 49.618 38.058 39.858 58.855 21.210 -7,5% 1,8%
   -Yurtiçi Bankalar 28.305 28.437 28.356 29.291 27.709 22.640 15.389 19.919 33.454 12.305 -3,4% -0,5%
   -Yurtdışı Bankalar 20.483 19.474 19.973 23.431 22.921 26.978 22.668 18.730 35.927 8.906 -12,6% 5,2%
Menkul Değerler Portföyü 305.807 304.956 304.815 301.340 296.172 286.943 270.136 287.265 305.807 132.871 1,5% 0,3%
   -Kamu Borçlanma Senetleri 108.030 110.302 112.301 97.211 100.261 106.493 139.776 92.061 121.663 46.921 11,1% -2,1%
   -Repo İşl. Konu Men.Değ. 137.375 134.085 132.278 141.676 139.644 128.702 81.115 113.625 150.312 59.736 -3,0% 2,5%
   -Teminata Verilen Men. Değ. 50.214 50.459 50.136 51.765 45.984 43.760 40.166 41.971 52.282 21.788 -3,0% -0,5%
   -Diğer 10.187 10.110 10.100 10.688 10.283 7.988 9.079 6.856 11.947 4.427 -4,7% 0,8%
Krediler 1.241.304 1.238.952 1.234.937 1.250.218 1.197.126 1.057.827 802.358 1.066.551 1.250.218 539.923 -0,7% 0,2%
   -TP 883.616 883.011 879.692 885.139 851.795 757.605 591.853 756.751 885.533 384.402 -0,2% 0,1%
   -YP 357.688 355.941 355.245 365.079 345.332 300.222 210.505 298.572 367.981 155.521 -2,0% 0,5%
   -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 9.566 9.599 9.534 9.256 9.577 9.528 7.667 8.836 11.322 4.160 3,4% -0,3%
Takipteki Alacaklar (Net) 9.675 9.688 9.671 9.538 9.827 7.002 6.218 6.966 10.365 4.207 1,4% -0,1%
  Takipteki Alacaklar (Brüt) 36.418 36.426 36.401 36.218 35.631 29.305 23.429 29.601 37.533 15.876 0,6% 0,0%
  Takipteki Alac.Özel Karş. 26.742 26.739 26.730 26.680 25.804 22.303 17.210 22.565 27.394 11.669 0,2% 0,0%
PASİFLER
Mevduat ve Fon Toplamı (3) 1.119.034 1.117.351 1.115.117 1.120.430 1.088.996 1.002.730 816.216 1.005.925 1.128.558 486.491 -0,1% 0,2%
        -Vadeli Mevduat ve Katılma Hes. 913.604 911.683 910.886 910.207 883.820 816.661 670.904 830.928 921.808 397.165 0,4% 0,2%
        -Vadesiz Mevduat ve Özel Cari Hes. 205.430 205.668 204.231 210.223 205.176 186.070 145.312 169.637 215.056 89.326 -2,3% -0,1%
   -Tasarruf Mevduatı 400.915 400.447 395.497 399.241 385.006 354.833 292.312 353.512 400.915 174.117 0,4% 0,1%
   -DTH (Gerçek Kişiler) 228.578 227.587 227.150 228.050 227.300 197.026 138.673 202.625 234.211 99.237 0,2% 0,4%
   -Diğer Mevduat (Ticari Mev. Dahil) 489.542 489.317 492.470 493.140 476.690 450.871 336.240 429.907 503.406 213.137 -0,7% 0,0%
       -TP 282.959 282.980 287.184 287.921 261.792 257.670 215.635 227.396 294.124 123.337 -1,7% 0,0%
       -YP 206.582 206.337 205.287 205.218 214.899 193.201 120.605 191.978 223.272 89.800 0,7% 0,1%
   -Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 295.692 297.284 292.514 294.521 290.683 261.545 159.650 249.310 297.284 128.411 0,4% -0,5%
Bankalara Borçlar 269.290 265.519 265.890 269.126 256.854 232.931 150.687        235.063 273.044 117.028 0,1% 1,4%
   -Yurtiçi Bankalar 25.950 26.497 26.424 27.098 28.059 22.097 12.926          23.579 28.184 11.266 -4,2% -2,1%
   -Yurtdışı Bankalar 243.340 239.022 239.466 242.027 228.795 210.833 137.761        207.658 245.483 105.762 0,5% 1,8%
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 133.566 129.390 126.739 137.368 133.510 119.113 79.727 106.412 139.979 58.086 -2,8% 3,2%
Gayrinakdi Krediler 377.264 375.074 374.475 383.578 364.698 334.080 241.062 339.142 385.828 164.184 -1,6% 0,6%
Taahhütler 1.848.426 1.870.079 1.875.873 1.750.610 1.786.691 1.689.592 1.673.796 1.570.042 1.925.623 802.521 5,6% -1,2%
   – Türev Finansal Araçlar 1.271.610 1.290.002 1.283.171 1.224.750 1.226.014 1.090.361 622.386 1.078.120 1.325.343 552.105 3,8% -1,4%
   – Diğer Taahhütler 576.816 580.077 592.702 525.860 560.677 599.231 1.051.410 461.942 665.113 250.416 9,7% -0,6%
DİĞER
Emanet Men. Kıy. (Nominal) (4) 224.139 224.119 224.028 225.153 219.133 209.004 188.366 203.678 225.232 97.496 -0,5% 0,0%
  – Yurtiçi Yerleşikler 113.046 113.400 113.373 112.695 111.541 100.130 88.099 99.352 113.400 49.310 0,3% -0,3%
  – Yurtdışı Yerleşikler 111.093 110.719 110.655 112.458 107.592 108.874 100.266 100.714 113.179 48.186 -1,2% 0,3%
Krediler /Mevduat (%) 114,2 114,1 114,0 114,8 113,2 108,4 101,2
MDP/ Mevduat (%) 27,3 27,3 27,3 26,9 27,2 28,6 33,1
Takipteki Alacaklar / Krediler (%) 2,85 2,86 2,86 2,82 2,89 2,70 2,84
Y.dışı Bank. Borç. / Mevduat (%) 21,75 21,39 21,47 21,60 21,01 21,03 16,88
Y.dışı Yerl./ Top. Em. Men. Kıy. (%)
49,56 49,40 49,39 49,95 49,10 52,09 53,23
(1) Seçilmiş aktif ve pasif hesapları itibariyle.
(2) 30.05.2007 tarihinden başlayarak  katılım bankaları da rapora dahil edilmiştir.
(3) Bankalar arası mevduat dahildir.
(4) Emanete alınan menkul kıymetler içerisinde hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri ile repo konusu menkul kıymetlere yer verilmemiştir.
(5) USD dönüştürme işlemi bankaların ilgili güne ait USD döviz alış kuru kullanılmak suretiyle yapılmıştır. Parite farklılığı nedeniyle farklı dövizlerden oluşan pozisyonların USD karşılığı tam olarak yansıtılamamış olabilir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.