GÜNLÜK BANKACILIK SEKTÖR RAPORU 02.02.2015

28.01.2015’ten itibaren;

AKTİFLER
Nakit Değerler ve TCMB 54.564 54.889 55.156 59.965 50.145 49.758 44.440 42.163 60.807 23.173 -9,0% -0,6%
Bankalara Plasmanlar 48.772 47.287 47.925 52.707 50.629 49.618 38.058 39.858 58.855 20.702 -7,5% 3,1%
   -Yurtiçi Bankalar 27.356 26.270 28.195 29.288 27.709 22.640 15.389 20.122 33.454 11.599 -6,6% 4,1%
   -Yurtdışı Bankalar 21.416 21.017 19.729 23.419 22.921 26.978 22.668 18.196 35.597 9.103 -8,6% 1,9%
Menkul Değerler Portföyü 305.114 305.430 305.474 301.381 296.172 286.943 270.136 288.074 306.321 129.638 1,2% -0,1%
   -Kamu Borçlanma Senetleri 106.212 103.710 105.179 97.212 100.261 106.493 139.776 92.061 121.663 45.114 9,3% 2,4%
   -Repo İşl. Konu Men.Değ. 137.077 139.861 138.296 141.676 139.644 128.702 81.115 113.625 150.312 58.265 -3,2% -2,0%
   -Teminata Verilen Men. Değ. 51.178 51.284 51.346 51.765 45.984 43.760 40.166 44.237 52.282 21.737 -1,1% -0,2%
   -Diğer 10.648 10.576 10.652 10.729 10.283 7.988 9.079 6.856 11.947 4.522 -0,8% 0,7%
Krediler 1.253.572 1.251.507 1.249.392 1.250.219 1.197.126 1.057.827 802.358 1.075.514 1.253.572 532.725 0,3% 0,2%
   -TP 888.670 889.060 889.463 885.139 851.795 757.605 591.853 765.935 889.463 377.648 0,4% 0,0%
   -YP 364.902 362.447 359.929 365.080 345.332 300.222 210.505 298.572 367.981 155.077 0,0% 0,7%
   -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 9.778 9.386 9.169 9.259 9.577 9.528 7.667 8.836 11.322 4.147 5,6% 4,2%
Takipteki Alacaklar (Net) 9.543 9.575 9.608 9.538 9.827 7.002 6.218 7.094 10.365 4.050 0,1% -0,3%
  Takipteki Alacaklar (Brüt) 36.476 36.481 36.497 36.218 35.631 29.305 23.429 29.923 37.533 15.509 0,7% 0,0%
  Takipteki Alac.Özel Karş. 26.932 26.906 26.889 26.680 25.804 22.303 17.210 22.812 27.394 11.459 0,9% 0,1%
PASİFLER
Mevduat ve Fon Toplamı (3) 1.131.090 1.127.576 1.124.476 1.120.431 1.088.996 1.002.730 816.216 1.005.925 1.131.090 480.626 1,0% 0,3%
        -Vadeli Mevduat ve Katılma Hes. 921.660 918.580 916.649 910.242 883.820 816.661 670.904 830.928 922.103 391.611 1,3% 0,3%
        -Vadesiz Mevduat ve Özel Cari Hes. 209.430 208.996 207.827 210.189 205.176 186.070 145.312 169.637 215.056 89.015 -0,4% 0,2%
   -Tasarruf Mevduatı 401.675 401.032 400.587 399.241 385.006 354.833 292.312 353.512 401.675 170.597 0,6% 0,2%
   -DTH (Gerçek Kişiler) 229.593 229.472 227.941 228.047 227.300 197.026 138.673 208.209 234.211 97.498 0,7% 0,1%
   -Diğer Mevduat (Ticari Mev. Dahil) 499.821 497.073 495.949 493.144 476.690 450.871 336.240 429.907 503.406 212.531 1,4% 0,6%
       -TP 289.290 288.719 290.088 287.920 261.792 257.670 215.635 227.396 294.124 123.099 0,5% 0,2%
       -YP 210.532 208.354 205.861 205.224 214.899 193.201 120.605 191.978 223.272 89.432 2,6% 1,0%
   -Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 295.007 295.002 294.876 294.521 290.683 261.545 159.650 249.310 297.284 125.301 0,2% 0,0%
Bankalara Borçlar 272.714 271.460 271.123 269.126 256.854 232.931 150.687        235.063 274.027 115.806 1,3% 0,5%
   -Yurtiçi Bankalar 26.175 25.919 25.994 27.098 28.059 22.097 12.926          24.323 28.184 11.092 -3,4% 1,0%
   -Yurtdışı Bankalar 246.539 245.540 245.129 242.027 228.795 210.833 137.761        207.658 248.023 104.714 1,9% 0,4%
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 132.871 135.592 134.102 137.368 133.510 119.113 79.727 106.412 139.979 56.484 -3,3% -2,0%
Gayrinakdi Krediler 381.562 380.333 378.497 383.627 364.698 334.080 241.062 339.142 385.828 162.182 -0,5% 0,3%
Taahhütler 1.928.587 1.887.417 1.845.310 1.750.610 1.786.691 1.689.592 1.673.796 1.570.042 1.930.447 817.964 10,2% 2,2%
   – Türev Finansal Araçlar 1.324.154 1.299.807 1.280.716 1.224.750 1.226.014 1.090.361 622.386 1.078.120 1.325.343 561.522 8,1% 1,9%
   – Diğer Taahhütler 604.433 587.610 564.594 525.860 560.677 599.231 1.051.410 461.942 665.113 256.442 14,9% 2,9%
DİĞER
Emanet Men. Kıy. (Nominal) (4) 226.024 225.627 225.080 225.153 219.133 209.004 188.366 203.678 226.024 95.894 0,4% 0,2%
  – Yurtiçi Yerleşikler 113.113 113.181 112.924 112.695 111.541 100.130 88.099 99.876 113.400 48.176 0,4% -0,1%
  – Yurtdışı Yerleşikler 112.910 112.446 112.156 112.458 107.592 108.874 100.266 100.714 113.179 47.718 0,4% 0,4%
Krediler /Mevduat (%) 114,1 114,2 114,4 114,8 113,2 108,4 101,2
MDP/ Mevduat (%) 27,0 27,1 27,2 26,9 27,2 28,6 33,1
Takipteki Alacaklar / Krediler (%) 2,83 2,83 2,84 2,82 2,89 2,70 2,84
Y.dışı Bank. Borç. / Mevduat (%) 21,80 21,78 21,80 21,60 21,01 21,03 16,88
Y.dışı Yerl./ Top. Em. Men. Kıy. (%) 49,96 49,84 49,83 49,95 49,10 52,09 53,23

Bir Cevap Yazın